Pogoda Zwoleń


7°C

  słabe opady deszczu

 • ciśnienie: 1025 hPa
 • wiatr: 4.21 m/s
 • wschód: 06:50:59
 • zachód: 15:44:51

pełna prognoza pogody

Wiadomości

 • Nowe karetki dla powiatu – wniosek o opinię Marszałka Województwa złożony

  Powiat zwoleński będzie aplikował do Wojewody Mazowieckiego o wsparcie finansowe na zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym. Wcześniej jednak samorządowcy muszą przejść drogę formalną i uzyskać stosowną opinię. Niezbędne kroki w tym kierunku zostały już podjęte.W 2019 roku samorząd powiatu zwoleńskiego będzie starał się o pozyskanie dofinansowania w wysokości miliona złotych na zakup dwóch karetek typu C. – Ostatnia zmiana floty dokonana była w 2008 roku. Karetki są już wysłużone, a zleceń wyjazdów zespołu ratownictwa medycznego wciąż przybywa. Kupno nowych ambulansów jest więc potrzebą niezaprzeczaną – informuje Waldemar Urbański, Starosta Zwoleński. – Zrealizowanie zadania spowoduje zmniejszenie kosztów funkcjonowania pogotowia w Zwoleniu, gdyż koszty napraw posiadanych karetek są bardzo wysokie. Zakup nowego taboru przełoży się także na lepsze zabezpieczenie chorych, czy poszkodowanych w wypadkach, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy oraz da możliwość sprawnego i szybkiego transportu do szpitala – dodaje Starosta. Ambulansy typu C mają być wyposażone w bardzo nowoczesny sprzęt. Urządzenie do infuzji, nosze reanimacyjne, defibrylator, czy respirator reanimacyjno-transportowy, to tylko niewielka część


 • Dostali szansę na rozwój – podsumowanie unijnego programu pomocowego Łatwiejszy start

  Warsztaty szkoleniowo-rehabilitacyjne, doradztwo socjalne i wsparcie psychologiczne, kursy zawodowe, treningi pracy i przedsiębiorczości, a także spotkania oraz wyjazdy integracyjne – to tylko niektóre z elementów zakończonego właśnie programu, który realizowany był od stycznia 2017 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.W projekcie wzięło udział 34 osoby z terenu powiatu zwoleńskiego, w tym 26 osób niepełnosprawnych, a także czworo dzieci z rodzin zastępczych oraz czworo dorosłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. - Projekt miał na celu aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych społecznie oraz przeciwdziałanie fatalnemu w skutkach wykluczeniu – mówi Waldemar Urbański, starosta zwoleński. – To bardzo ważny program pomocowy, który dał szansę jego uczestnikom na nowy start, czyli zdobycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, wzrost zdolności do podjęcia aktywności zawodowej, utrzymania zatrudnienia oraz ograniczenia skutków niepełnosprawności – dodaje starosta . Warsztaty, kursy i pierwsza praca! W ramach programu prowadzone było doradztwo socjalne i poradnictwo psychologiczne. Odbyły się także warsztaty szkoleniowo-rehabilitacyjne, fotograficzne, a także treningi pracy i przedsiębiorczości. Szesnastu uc


 • Zapraszamy do udziału w Narodowym Czytaniu

  Zapraszamy do udziału w Narodowym Czytaniu - w tym roku czytamy "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Osoby chcące wziąć udział jako lektorzy proszone są o zgłoszenie się do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu


 • Sprawdź granice swojej nieruchomości Trwa modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Zwoleniu

  Na terenie miasta Zwoleń prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Już od 3 września mieszkańcy będą mogli sprawdzić granice swoich nieruchomości oraz funkcje budynków i zgłaszać uwagi lub wnioski do tych danych. To bardzo ważne, aby informacje dotyczące każdej nieruchomości były zgodne ze stanem faktycznym.Obowiązek przeprowadzenia modernizacji nakłada na powiaty ustawa z 17 maja 1989 roku „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”. - Modernizacja jest uzupełnieniem bazy danych ewidencyjnych o brakujące informacje dotyczące gruntów, budynków, lokali oraz danych ich właścicieli zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Działanie ma na celu przede wszystkim poprawę funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego tę bazę danych – informuje Łukasz Maciejczyk, naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.   Modernizacja powinna być przeprowadzana średnio raz na dziesięć lat. Zakłada dokładniejsze umiejscowienie granic gruntów, a także określenie funkcji użytkowych, budynków i lokali, ich przeznaczenia oraz ogólnych danych technicznych, takich jak: powierzchnia zabudowy, liczba kondygnacji, rok zakończenia budowy, czy określ


 • NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ I SZUKANIE SKARBU, CZYLI WAKACJE W MUZEUM REGIONALNYM W ZWOLENIU

  Muzeum Regionalne w Zwoleniu podczas wakacji przygotowało cykl zajęć dla dzieci pn. „STO LAT NIEPODLEGŁEJ”. Zajęcia miały za zadanie upamiętnić setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Tegoroczna rocznica jest okazją do przybliżenia dzieciom ostatniego stulecia Państwa Polskiego oraz jego dorobku w dziedzinach nauki i kultury oraz przemian gospodarczych i społecznych.Celem działań edukacyjnych było nie tylko poznanie procesów i zmian zachodzących w Polsce, ale także budzenie poczucia szacunku do przeszłości, postaw patriotycznych i świadomości narodowej. Pierwsze zajęcia były wprowadzeniem do historii Polski. Dzieci poznały i odegrały scenkę o początkach Państwa Polskiego „O Lechu, Czechu i Rusie”, poznały symbole narodowe, rozmawiały o szacunku do nich oraz dowiedziały się jak zmieniał się herb Polski w różnym okresie jej dziejów. Pierwsze zajęcia zakończyły się dekorowaniem babeczek w barwach biało-czerwonych. Kolejne zajęcia dotyczyły różnych dziedzin ostatniego stulecia Polski. Uczestnicy poznali jak zmieniała się moda na przestrzeni stu lat, mieli również możliwość zaprojektowania własnego stroju w stylu retro. Jedne z zajęć zostały poświęcone również muzyce. Podczas nich można było poznać gatunki muzyczne, które królowały w kolejnych dekadach, jak również wspaniałych, czasami zapomnianych, polskich muzyków. W na


 • Rozbudowa i przebudowa budynku kina Świt w Zwoleniu za 6 milionów zakończona

  Zakończono trwające od 9 stycznia prace związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku kina „ŚWIT” przy ul. Lubelskiej 6 w Zwoleniu”. Prace zostały zakończone podpisaniem w dniu 14 sierpnia protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.Warto przypomnieć, że Gmina Zwoleń na kompleksową modernizację i rozbudowę zabytkowego kina Świt otrzymała wsparcie finansowe z funduszów strukturalnych Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dotacja, którą otrzymaliśmy pokryła 95% kosztów kwalifikowanych. Za otrzymane pieniądze wykonanych zostało wiele zadań, wśród których znalazły się między innymi: rozbiórka przybudówki, wymiana więźby dachowej oraz pokrycia dachu, wzmocnienie ściany frontowej, remont wszystkich instalacji, termomodernizacja budynku z wymianą okien i drzwi, nowa elewacja oraz przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, a także wyposażenie kina w nowoczesne systemy kinotechniki, elektroakustyki oraz oświetlenia. Ponadto rozbudowano kino w kierunku wschodnim, powiększając tym samym obiekt o ponad 20%. Powierzchnia zabudowy całego budynku obecnie wynosi 601,6 m2. Obiekt Kina Świt po modernizac


Forum

Partnerzy

Ogłoszenia

Baza Firm

pełna wersja portalu