-2°C całkowite zachmurzenie

Uroczyste pożegnanie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu

Niezwykle uroczysta atmosfera towarzyszyła uroczystości pożegnania nadkomisarza Leszka Derlatki. Zdanie obowiązków służbowych I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji nastąpiło z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu inspektora Kamila Borkowskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu młodszego inspektora Jarosława Popczyńskiego , zaproszonych gości oraz pracowników i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.

Nadkomisarz Leszek Derlatka pożegnał się z jednostką i złożył meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu inspektorowi Kamilowi Borkowskiemu o zdaniu obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu zarazem przechodząc na zasłużoną emeryturę.

 

Komendant inspektor Kamil Borkowski podkreślił profesjonalizm i doświadczenie nadkom. Leszka Derlatki, które były podstawą do powierzenia mu stanowiska Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu. Jednocześnie podziękował za realizowanie zadań służbowych na wysokim poziomie.

 

Za współpracę, profesjonalizm i włożoną pracę na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu na ręce nadkom. Leszka Derlatki złożył Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu mł. insp. Jarosław Popczyński, również do życzeń dołączył się p.o. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof Żyliński, Przewodniczący NSZZP - starszy sierżant Konrad Karasiński oraz przedstawiciele władz samorządowych: Zastępca Burmistrza - Włodzimierz Kabus, Starosta Zwoleński - Waldemar Urbański.

 

Nadkom. Leszek Derlatka podkreślił, że czas spędzony w KPP Zwoleń był najlepszym okresem w jego dotychczasowej służbie. Podziękował wszystkim policjantkom, policjantom oraz pracownikom za profesjonalną i pełną poświęcenia służbę.

 

Nadkom. Leszek Derlatka służył w Policji przez 25 lat z czego 7 lat na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu. Z okazji zakończenia służby w Policji życzenia dobrego zdrowia, szczęścia, dalszych sukcesów w życiu osobistym oraz wszelkiej pomyślności na kolejne lata życia składają kadra kierownicza KPP w Zwoleniu, policjanci oraz koleżanki i koledzy z pracy.

 

mł. asp. Krzysztof Gregorczyk

Uroczyste pożegnanie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się