9°C słabe opady deszczu

Sprawdź granice swojej nieruchomości Trwa modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Zwoleniu

Społeczność, Sprawdź granice swojej nieruchomości modernizacja ewidencji gruntów budynków Zwoleniu - zdjęcie, fotografia

Na terenie miasta Zwoleń prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Już od 3 września mieszkańcy będą mogli sprawdzić granice swoich nieruchomości oraz funkcje budynków i zgłaszać uwagi lub wnioski do tych danych. To bardzo ważne, aby informacje dotyczące każdej nieruchomości były zgodne ze stanem faktycznym.

Obowiązek przeprowadzenia modernizacji nakłada na powiaty ustawa z 17 maja 1989 roku „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”. - Modernizacja jest uzupełnieniem bazy danych ewidencyjnych o brakujące informacje dotyczące gruntów, budynków, lokali oraz danych ich właścicieli zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Działanie ma na celu przede wszystkim poprawę funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego tę bazę danych – informuje Łukasz Maciejczyk, naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.

 

Modernizacja powinna być przeprowadzana średnio raz na dziesięć lat. Zakłada dokładniejsze umiejscowienie granic gruntów, a także określenie funkcji użytkowych, budynków i lokali, ich przeznaczenia oraz ogólnych danych technicznych, takich jak: powierzchnia zabudowy, liczba kondygnacji, rok zakończenia budowy, czy określenie materiału z którego są zbudowane ściany zewnętrzne budynku.

Sprawdź dane o swojej nieruchomości!

Od 3 do 21 września 2018 r. mieszkańcy Zwolenia będą mieli możliwość wglądu do dokumentacji przygotowywanej przez wykonawcę prac modernizacyjnych. - Jest to bardzo istotny czas, ponieważ właśnie w tym terminie mieszkańcy będą mogli zapoznać się z operatem modernizacji i zgłosić ewentualne uwagi odnośnie danych dotyczących ich nieruchomości – informuje Waldemar Urbański, starosta zwoleński. – Dlatego warto sprawdzić, czy w dokumentacji wszystko zostaje po staremu, czy jednak zaszły jakieś zmiany, z którymi się nie zgadzamy i od których można się odwołać – dodaje starosta.

Zgłoszone przez mieszkańców uwagi do projektu będą rozstrzygane od 24 września do 12 października. Po 30 listopada dane objęte modernizacją zawarte w przedstawionym mieszkańcom operacie stają się danymi ewidencji gruntów i budynków. Wówczas mieszkańcy będą mieli jeszcze 30 dni, aby zgłaszać zarzuty do tych danych. Po upływie 30 dni zgłoszone uwagi rozpatrywane będą w odrębnym postępowaniu administracyjnym, jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. - Dlatego właśnie tak ważne jest, aby mieszkańcy zainteresowali się sprawą już na etapie przedstawienia dokumentu do wglądu. Warto dokładnie sprawdzić określone w operacie granice posiadanych działek i funkcje budynków, czy lokali, ponieważ jest to czas zgłaszania uwag i zastrzeżeń w najprostszym trybie – podkreśla wicestarosta Arkadiusz Sulima. – Wszelkie informacje na temat modernizacji można będzie uzyskać w dniach od 3 do 21 września br. w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu, w pokoju 12a na pierwszym piętrze – podsumowuje wicestarosta.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków przeprowadzana jest w ramach projektu „Aktywizacja Społeczeństwa Informacyjnego w Zakresie E-Administracji i Geoinformacji”. Starostwo Powiatowe w Zwoleniu otrzymało na ten cel dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, które pokryje 80% kosztów wykonania zadania.

 

autor Mirosława Gregorczyk

Sprawdź granice swojej nieruchomości Trwa modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Zwoleniu komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się