9°C słabe opady deszczu

Rozbudowa i przebudowa budynku kina Świt w Zwoleniu za 6 milionów zakończona

Zakończono trwające od 9 stycznia prace związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku kina „ŚWIT” przy ul. Lubelskiej 6 w Zwoleniu”. Prace zostały zakończone podpisaniem w dniu 14 sierpnia protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

Warto przypomnieć, że Gmina Zwoleń na kompleksową modernizację i rozbudowę zabytkowego kina Świt otrzymała wsparcie finansowe z funduszów strukturalnych Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dotacja, którą otrzymaliśmy pokryła 95% kosztów kwalifikowanych.

Za otrzymane pieniądze wykonanych zostało wiele zadań, wśród których znalazły się między innymi: rozbiórka przybudówki, wymiana więźby dachowej oraz pokrycia dachu, wzmocnienie ściany frontowej, remont wszystkich instalacji, termomodernizacja budynku z wymianą okien i drzwi, nowa elewacja oraz przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, a także wyposażenie kina w nowoczesne systemy kinotechniki, elektroakustyki oraz oświetlenia.

Ponadto rozbudowano kino w kierunku wschodnim, powiększając tym samym obiekt o ponad 20%. Powierzchnia zabudowy całego budynku obecnie wynosi 601,6 m2.

Obiekt Kina Świt po modernizacji składa się z następujących przestrzeni funkcjonalnych: parteru z głównym holem wejściowym (sala widowiskowa, sala prób, pokój biurowy, pomieszczenia techniczne, sanitariaty), piwnicy (pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty, sala prób) oraz piętra (kabina projekcyjna i pomieszczenia techniczne).

 

Koszt inwestycji opiewał na kwotę 6.082.475,36 zł brutto. Roboty konstrukcyjne kosztowały gminę 732 849, 95 zł, zaś roboty budowlane 1.952.449,57 zł. Wykonawca aranżacje akustyczną wykonał za 164456,10 zł, natomiast instalacje sanitarne za 98257,80 zł. Instalacja gazowa wraz z kotłownią gazową i instalacją grzewczą wyniosła 150274,03 zł, z kolei instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 386621,92 zł. Instalacje elektryczne i teletechniczne kosztowały 472080,79 zł, oświetlenie sceny - 149209,07 zł, system elektroakustyczny - 160684,65 zł i system kinotechniki - 595113,27 zł. Podane powyżej kwoty są kwotami netto.

Poniżej prezentujemy zdjęcia Kina Świt zrobione przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zestawione ze zdjęciami wykonanymi po zakończeniu przebudowy.

 

tekst i zdjęcia ze strony Urzędu Miejskiego w Zwoleniu

Rozbudowa i przebudowa budynku kina Świt w Zwoleniu za 6 milionów zakończona komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się