9°C słabe opady deszczu

Nowe karetki dla powiatu – wniosek o opinię Marszałka Województwa złożony

Inwestycje, karetki powiatu wniosek opinię Marszałka Województwa złożony - zdjęcie, fotografia

Powiat zwoleński będzie aplikował do Wojewody Mazowieckiego o wsparcie finansowe na zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym. Wcześniej jednak samorządowcy muszą przejść drogę formalną i uzyskać stosowną opinię. Niezbędne kroki w tym kierunku zostały już podjęte.

W 2019 roku samorząd powiatu zwoleńskiego będzie starał się o pozyskanie dofinansowania w wysokości miliona złotych na zakup dwóch karetek typu C. – Ostatnia zmiana floty dokonana była w 2008 roku. Karetki są już wysłużone, a zleceń wyjazdów zespołu ratownictwa medycznego wciąż przybywa. Kupno nowych ambulansów jest więc potrzebą niezaprzeczaną – informuje Waldemar Urbański, Starosta Zwoleński. – Zrealizowanie zadania spowoduje zmniejszenie kosztów funkcjonowania pogotowia w Zwoleniu, gdyż koszty napraw posiadanych karetek są bardzo wysokie. Zakup nowego taboru przełoży się także na lepsze zabezpieczenie chorych, czy poszkodowanych w wypadkach, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy oraz da możliwość sprawnego i szybkiego transportu do szpitala – dodaje Starosta.

Ambulansy typu C mają być wyposażone w bardzo nowoczesny sprzęt. Urządzenie do infuzji, nosze reanimacyjne, defibrylator, czy respirator reanimacyjno-transportowy, to tylko niewielka część wyposażenia karetek, na zakup których samorządowcy chcą pozyskać dofinansowanie zewnętrzne. – Mieszkańcy powiatów zwoleńskiego oraz ościennych otrzymają gwarancję uzyskania niezbędnej pomocy z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnego sprzętu, w tym urządzenia do zewnętrznego masażu serca, czy defibrylatora z możliwością transmisji danych do ośrodka kardiologicznego. Nie bez znaczenia jest również komfort pracy zespołów ratownictwa medycznego, których wiedza i przygotowanie medyczne będą wpierane nowym, niezawodnym sprzętem – podkreśla Wicestarosta Arkadiusz Sulima.

Zakup jednego ambulansu wraz z kompleksowym wyposażeniem medycznym to koszt w wysokości 625 tysięcy złotych. Całkowity koszt zakupu dwóch takich karetek to 1 milion 250 tysięcy złotych. Samorządowcy powiatu zwoleńskiego podjęli już starania o pozyskanie wsparcia finansowego z budżetu państwa w wysokości miliona złotych. – Załącznikiem obligatoryjnym do wniosku o dofinansowanie nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego, jest opinia Marszałka Województwa Mazowieckiego co do zasadności realizacji planowanego zadania oraz zgodności ze strategią rozwoju województwa oraz spełnienia poprzez działanie przesłanek określonych w art.20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Odpowiedni wniosek w tej sprawie został już złożony – informuje Renata Wólczyńska, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.

Mirosława Gregorczyk

Nowe karetki dla powiatu – wniosek o opinię Marszałka Województwa złożony komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się