9°C słabe opady deszczu

Dostali szansę na rozwój – podsumowanie unijnego programu pomocowego Łatwiejszy start

Warsztaty szkoleniowo-rehabilitacyjne, doradztwo socjalne i wsparcie psychologiczne, kursy zawodowe, treningi pracy i przedsiębiorczości, a także spotkania oraz wyjazdy integracyjne – to tylko niektóre z elementów zakończonego właśnie programu, który realizowany był od stycznia 2017 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.

W projekcie wzięło udział 34 osoby z terenu powiatu zwoleńskiego, w tym 26 osób niepełnosprawnych, a także czworo dzieci z rodzin zastępczych oraz czworo dorosłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. - Projekt miał na celu aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych społecznie oraz przeciwdziałanie fatalnemu w skutkach wykluczeniu – mówi Waldemar Urbański, starosta zwoleński. – To bardzo ważny program pomocowy, który dał szansę jego uczestnikom na nowy start, czyli zdobycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, wzrost zdolności do podjęcia aktywności zawodowej, utrzymania zatrudnienia oraz ograniczenia skutków niepełnosprawności – dodaje starosta

. Warsztaty, kursy i pierwsza praca!

W ramach programu prowadzone było doradztwo socjalne i poradnictwo psychologiczne. Odbyły się także warsztaty szkoleniowo-rehabilitacyjne, fotograficzne, a także treningi pracy i przedsiębiorczości. Szesnastu uczestników programu ukończyło kurs zawodowy „Siostra PCK/Opiekun osób starszych” który zakończył się egzaminem państwowym. Czteroosobowa grupa osób niepełnosprawnych wzięła udział w kursie zawodowym z zakresu obsługi komputera z certyfikatami ECCC, a pięcioosobowa grupa nauczyła się obsługi kas fiskalnych. Wszyscy uczestnicy kursów pozytywnie zaliczyli egzaminy i otrzymali certyfikaty. W ramach projektu odbyły się także spotkania i wyjazdy integracyjne. Uczestnicy programu zwiedzili Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i wzięli udział w warsztacie wyjazdowym w innowacyjnym przedsiębiorstwie społecznym „Jaskółeczka” w Radomiu. Odbyło się także jednodniowe spotkanie integracyjno-rehabilitacyjne w Ośrodku Talaria Resort&Spa w Trojanowie. – Niepełnosprawności nie da się ot tak wyeliminować ze swojego życia. Jestem z nią 7 dni w tygodniu 24 godz. na dobę, więc postanowiłam się z nią zaprzyjaźnić. Teraz wiem, że niepełnosprawność nie może nas wykluczyć z życia zawodowego i społecznego. Biorąc udział w projekcie „Łatwiejszy start” mogłam nabyć nowe kwalifikacje, doświadczenie poznać ciekawych ludzi, od których wiele się nauczyłam, a co najważniejsze dostałam pierwszą wymarzoną pracę. Dlatego mimo wszystko i na przekór wszelkim przeciwnościom trzeba walczyć o lepsze jutro. Ten program dał mi ogromną szansę i możliwości właśnie na to lepsze jutro – mówi uczestniczka projektu „Łatwiejszy start”.

Wsparcie skrojone na miarę potrzeb

Program „Łatwiejszy start” dał również szansę wychowankom rodzin zastępczych na podniesienie swoich umiejętności zawodowych. Pięć osób ukończyło kurs prawa jazdy kategorii B, dwie osoby kurs prawa jazdy kat. C, a jedna osoba kurs spawacza. Osiem osób wzięło udział w treningu pracy. Ramach programu uczestnicy korzystali także z korepetycji z matematyki i języka angielskiego. Jedna osoba wzięła udział w lekcjach pływania. Siedem osób otrzymało karnety na basen, trzy osoby karnety na siłownię, a jedna osoba fundusze na opłacenie czesnego za semestr w szkole. Przez okres realizacji projektu wypłacono także zasiłki na rzecz dzieci z rodzin zastępczych.

Wzmocnili siebie

Działania podejmowane w ramach projektu pozwoliły na powrót uczestników programu do aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym. – Sens realizacji tego typu projektów w powiecie zwoleńskim jest niezaprzeczalny i oczywisty. Działania podejmowane w ramach programu zmniejszają i eliminują bariery ograniczające uczestnictwo niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w życiu społecznym i zawodowym. Zdecydowanie jest to wartość dodana programu – mówi wicestarosta Arkadiusz Sulima.

– Osoby biorące udział w projekcie stały się pewniejsze siebie, podniosła się ich wiara we własne możliwości, ale też poprawie uległa ich sprawność psychofizyczna – podkreśla Barbara Śliwa, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu. – Udział w kursach, szkoleniach, a także zajęciach rehabilitacyjnych przyczyniły się do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych, zarówno poprzez zdobycie nowych umiejętności społecznych, zawodowych, jak i poprawę ich stanu zdrowia – podsumowuje kierownik Barbara Śliwa.

Projekt „Łatwiejszy start” był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Mirosława Gregorczy

Dostali szansę na rozwój – podsumowanie unijnego programu pomocowego Łatwiejszy start komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się